ข่าวประจำวัน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีปรากฏข่าวทางเว็บไซต์ข่าวช่องเจ็ดออนไลน์ เมื่อวันที่...
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันพุธ ที่...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 ดังนี้ Ministry of Just...
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี นายสุรไกร นวลศิริ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี นาย...

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี นายสุรไกร นวลศิริ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุต...
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันจันทร์ ที่ 19 ...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 ดังนี้Ministry of Justice Ch...
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)" ครั้งที่

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรร...

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรการ...
วันที่ 19 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้น...

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น. นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี มอบหมาย นางสาวมา...