สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ Justice Care (ยุติธรรมใส่ใจ)