เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสำนักงาน

ติดต่อสำนักงาน

เลขที่ 178/18 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจาตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000หมายโทรศัพท์ 038-467793-4โทรสาร 038-467795อ...
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ

วิสัยทัศน์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี“ประสิทธิภาพสูงในการอำนวยความยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย” พันธกิจ ...