เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

ติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ที่ตั้ง อาคาร 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี...
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ

วิสัยทัศน์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี“ประสิทธิภาพสูงในการอำนวยความยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย” พันธกิจ ...