ประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 12 ปี 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 12 ปี 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 12 ปี 2565
รายงานงบทดรองเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายงานงบทดรองเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานงบทดรองเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจั...
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจัดจ...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักบริ...
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรมและกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเ...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริก...
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบริหาร...

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม...
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 7 ถึง 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 7 ถึง 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 7 ถึง 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย สำนักงานยุติธรรรมจังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย สำนักงานยุติธรรรมจังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย สำนักงานยุติธรรรมจังหวัดชลบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปล...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ประสงค์จะสมัครตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เลขที่ 178/18 หม...