ประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2565 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2565 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 1602 สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600200029 สำนักง...
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าป...

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั...
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร  และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้า...

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่ว...
รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนกันยายน 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลองของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนกันยายน 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลองของสำนักงานยุติธ...

รายงานงบทดลองราชการประจำเดือนกันยายน 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลองของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ณ วันที่...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี - รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ...
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี - รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี - รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พ...

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี - รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ด...
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564