ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเ...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิ...
ประกาศสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน

ประกาศสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการภ...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน โดย...
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนั...

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรร...