ข่าวประจำวัน

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ไ...
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้สถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเปลี่...

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ (Zon...
รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ใ...
กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตร เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างหน่วยงาน

กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตร เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างหน่วยงาน

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00 น. ณ สนามฟุตบอลโคกบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนั...
รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ไ...
รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณTรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าหารือนายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการความร่วมมื

รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณTรัฐศาสตร์...

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศา...
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/256...
รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ไ...
การประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 3 (ภาคตะวันออก 1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง) ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

การประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 3 (ภาคตะวันออก 1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุร...

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ชั้น 3 นายสุรไกร น...
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมบรรยายสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันร่วมพลังจิตอาสา

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมบรรยายสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจการให้ความช่วยเ...

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10:30 น. ณ วัดดอนดำรงธรรม ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายส...
รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได...
รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ...