ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 *รายละเอียดตามเล่มรายงาน
สถิติงานบริการประชาชน

สถิติงานบริการประชาชน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ MSC และ JC ผ่านโปรแกรม TABLEAU https://public.tableau.com/app/profile/achidtapon/viz...