ติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

ติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง อาคาร 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

หมายเลขโทรศัพท์ 038-467793-4 โทรสาร 038-467795

อีเมล chonburi@moj.go.th

แผนที่ https://goo.gl/maps/mZLkbNAfEw6Ycrth8