สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันศุกร์ที่ ที่ 22 เมษายน 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
1.ให้ความช่วยเหลือปรึกษาทางด้านกฎหมาย 5 ราย
1.1 สัญญากู้ยืมและค้ำประกัน
สถานที่เกิดเหตุ : ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
1.2 อำนาจปกครองบุตร
สถานที่เกิดเหตุ : ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1.3 ผิดสัญญากู้ยืม
สถานที่เกิดเหตุ : ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
1.4 เช่าซื้อ
สถานที่เกิดเหตุ : ต.ตะเคียนเตี้ย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1.5 กรรมสิทธิรวมในที่ดิน
สถานที่เกิดเหตุ : ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
2.ให้บริการ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม (ไม่มี)
3.ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ไม่มี)
4.ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท (ไม่มี)
5.ให้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ไม่มี)
6. ให้บริการด้าน อื่น ๆ (ไม่มี)
ติดต่อสอบถามหรือนัดรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.038-467793 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี)
The daily report of the ministry of justice Chonburi 's service on 22 April 2022 :
1. Law legal advice 5 cases.
1.1 Loan and Guarantee Agreement
1.2 Sole responsibility
1.3 Default the loan agreement
1.4 Hire-purchase
1.5 Mutual right of ownership
2. Service for Justice fund.
3. Assist the Rights under Consideration for Injured Persons and Compensation and Other Necessary Expenses for the Accused Act , 2001 and Amended (Edition 2) 2016
4. Service for Mediation.
5. Receiving a Complaint.
6. Other etc.
Contact us at the Ministry of Justice Chonburi Province 178/18 Moo 3, Phraya sat jar Road, Tambon Samet 20000
Monday - Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Tel: 038-467793