รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันอังคารที่ ที่ 26 เมษายน 2565

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันอังคารที่ ที่ 26 เมษายน 2565

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำวันอังคารที่ ที่ 26 เมษายน 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี มีผู้มาขอรับบริการความช่วยเหลือ จำนวน 8 ราย ดังนี้
1.ให้ความช่วยเหลือปรึกษาทางด้านกฎหมาย 7 ราย
1.1 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
สถานที่เกิดเหตุ : ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
1.2 รีดเอาทรัพย์
สถานที่เกิดเหตุ : ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
1.3 ฉ้อโกงและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
สถานที่เกิดเหตุ : ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
1.4 จ้างทำของ
สถานที่เกิดเหตุ : ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
1.5 บังคับคดี (ค่าเสียหายจากมูลเหตุละเมิด)
สถานที่เกิดเหตุ : ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1.6 ฟ้องหย่า
สถานที่เกิดเหตุ : ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
1.7 รับรองบุตร
สถานที่เกิดเหตุ : ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2.ให้บริการ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม (ไม่มี)
3.ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ไม่มี)
4.ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท (ไม่มี)
5.ให้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ไม่มี)
6. ให้บริการด้าน อื่น ๆ 1 ราย
6.1 ลงพื้นที่แจ้งสิทธิฯแก่ผู้เสียหาย (Justice Care)
6.1.1 ชิงทรัพย์
สถานที่เกิดเหตุ : ต.หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ติดต่อสอบถามหรือนัดรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.038-467793 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี)
The daily report of the ministry of justice Chonburi 's service on 26 April 2022 :
1. Law legal advice 7 cases.
1.1 Libel by advertise.
1.2 Blackmail
1.3 Fraud and Computer-related Crime Act.
1.4 Hire of work.
1.5 Execution.
1.6 Sue for divorce.
1.7 Exercising Parental Power.
2. Service for Justice fund.
3. Assist the Rights under Consideration for Injured Persons and Compensation and Other Necessary Expenses for the Accused Act , 2001 and Amended (Edition 2) 2016.
4. Service for Mediation.
5. Receiving a Complaint.
6. Other 1 case.
6.1.1 Stealth.
Contact us at the Ministry of Justice Chonburi Province 178/18 Moo 3, Phraya sat jar Road, Tambon Samet 20000
Monday - Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Tel: 038-467793