ติดต่อสำนักงาน

ติดต่อสำนักงาน

เลขที่ 178/18 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
หมายโทรศัพท์ 038-467793-4 โทรสาร 038-467795
อีเมล์ chonburi@moj.go.th