รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ประสงค์จะสมัครตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เลขที่ 178/18 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 467793 - 4 ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา
09.00 - 12.00 นาฬิกาและภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา

*รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ