สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 ดังนี้
Ministry of Justice Chonburi Province Complaint and legal consultation with a Thai lawyer, free of charge on 19 April 2022 :
1.ให้ความช่วยเหลือปรึกษาทางด้านกฎหมาย 4 ราย
1.1 กระบวนการพิจารณาคดีอาญา
สถานที่เกิดเหตุ : ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
1.2 สินสมรส
สถานที่เกิดเหตุ : ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1.3 ที่ดินสาธารณะ
สถานที่เกิดเหตุ : ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1.4 การตรวจพิสูจน์ DNA
สถานที่เกิดเหตุ : ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
2.ให้บริการ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม (ไม่มี)
3.ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ไม่มี)
4.ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท (ไม่มี)
5.ให้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ไม่มี)
6. ให้บริการด้าน อื่น ๆ (ไม่มี)
ติดต่อสอบถามหรือนัดรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.038-467793 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี)
Ministry of Justice Chonburi Province Complaint and legal consultation with a Thai lawyer, free of charge on 19 April 2022 :
1. Law legal advice 4 cases.
1.1 Judicial session.
1.2 Community property.
1.3 Public land.
1.4 DNA testing .
2. Service for Justice fund.
3. Assist the Rights under Consideration for Injured Persons and Compensation and Other Necessary Expenses for the Accused Act , 2001 and Amended (Edition 2) 2016
4. Service for Mediation.
5. Receiving a Complaint.
6. Other etc.
Contact us at the Ministry of Justice Chonburi Province 178/18 Moo 3, Phraya sat jar Road, Tambon Samet 20000
Monday - Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Tel: 038-467793
#ปรึกษากฎหมายฟรี
#คดีความ
#เดือดร้อน
#ให้ความช่วยเหลือ
#ร้องทุกข์
#ข่าวชลบุรี
#กระทรวงยุติธรรม
#จะผิดจะถูกจะหนักจะเบาขอให้เราได้ดูแล
#สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี