สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 ดังนี้
Ministry of Justice Chonburi Province Complaint and legal consultation with a Thai lawyer, free of charge on 20 April 2022 :
1.ให้ความช่วยเหลือปรึกษาทางด้านกฎหมาย 4 ราย ดังนี้
1.1 ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
สถานที่เกิดเหตุ : ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
1.2 ขั้นตอนการบังคับคดี
สถานที่เกิดเหตุ : ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
1.3 ค่าสินไหมทดแทน
สถานที่เกิดเหตุ : ต.สัตหีบ อ.เสม็ด จ.ชลบุรี
1.4 กู้ยืม
สถานที่เกิดเหตุ : ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
2.ให้บริการ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม (ไม่มี)
3.ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ไม่มี)
4.ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท (ไม่มี)
5.ให้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ไม่มี)
6. ให้บริการด้าน อื่น ๆ (ไม่มี)
ติดต่อสอบถามหรือนัดรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.038-467793 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี)
Ministry of Justice Chonburi Province Complaint and legal consultation with a Thai lawyer, free of charge on 20 April 2022 :
1. Law legal advice 4 cases.
1.1 Child support.
1.2 Execution.
1.3 Tort the compensation.
1.4 Take a loan.
2. Service for Justice fund.
3. Assist the Rights under Consideration for Injured Persons and Compensation and Other Necessary Expenses for the Accused Act , 2001 and Amended (Edition 2) 2016
4. Service for Mediation.
5. Receiving a Complaint.
6. Other etc.
Contact us at the Ministry of Justice Chonburi Province 178/18 Moo 3, Phraya sat jar Road, Tambon Samet 20000
Monday - Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Tel: 038-467793