ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

เอกสารแนบ