ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนักบริหารจัดการงาน
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
สมัครด้วยตัวเอง ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีในวันเวลาทำการ
ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาด้วย

 

เอกสารแนบ