ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมา

ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ