ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ

**ให้ผู้สอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างตำแหน่งดังกล่าว

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30น.

 

เอกสารแนบ